Tá fáilte romhaibh ar fad  chuig suíomh idirlín na scoile!

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghlacadh le Máire Seoighe a thug an-chúnamh dhúinn leis an suíomh a chur i dtoll a chéile an chéad lá ariamh.

Míle buíochas freisin le Dáire Ó hAinmhire, deaide Chaeli agus Pheadair Uí Ainmhire a thug an-chúnamh agus tacaíocht leis an uasghrádú.

Tá suíomh oscailte! Tá an bhunchloch leagtha! De réir a chéile a thógtar na caisleáin!
Beidh muid ag cur leis anois de réir a chéile. I dteannta a chéile is fearr muid!

Beidh míle fáilte roimh smaointe, moltaí nó ionchur ar bith!

Bunaíodh Scoil Sailearna sa mbliain 1854.
Tá sí suite sna hAille in Indreabhán, i gcroílár na Gaeltachta agus sí an Ghaeilge teanga na scoile. Is bunscoil Ghaeltachta í Scoil Sailearna. Is scoil chomhoideachasúil, Chaitliceach í. Cuireann muid  oideachas iomlán trí Ghaeilge ar fáil.Spreagann muid na gasúir le a bheith bródúil as a n-oidhreacht ghaelach agus cuireann muid atmasféar agus cultúr Gaelach chun cinn sa scoil i gcónaí.

Cuireann muid béim ar ghnéithe den chultúr mar an teanga, an drámaíocht, an ceol, an spórt agus an litríocht. Cuireann muid an Ghaeilge chun cinn mar theanga bheo i measc an phobail. Féachann muid le timpeallacht shábháilte, shuáilceach, shona a chruthú sa scoil. Déantar forbairt iomlán ar ilthréithre an ghasúir, ag freastal ar chuile chumas agus riachtanas. Cothaíonn muid féinmhuinín agus féinmheas chuile ghasúir agus spreagann muid na gasúir le meas a bheith acu orthu fhéin agus ar dhaoine eile. Bíonn tuismitheoirí na scoile gníomhach, gafa agus lárnach i saol na scoile.

Fáiltíonn muid roimh rannpháirtíocht na dtuismitheoirí agus tá Coiste na dTuismitheoirí an-ghníomhach agus an-díograiseach i gcúrsaí na scoile.
Tá éiteas Caitliceach ag an scoil agus bíonn béim againn ar na sacraimintí agus ar fhéilte na bliana. Tugann muid aitheantas agus ómós do chuile chreideamh eile freisin.

Tá 198 gasúr ag freastal ar an scoil faoi láthair agus tá príomhoide riaracháin, ochtar múinteoirí ranga, ceathrar múinteoirí tacaíochta foghlama, cúigear cúntóirí riachtanaisí speisialta, cúntóir teanga agus rúnaí ar fhoireann na scoile.