An Drámaíocht

Baineann gasúir an-taithneamh agus an-tairbhe as an drámaíocht.
Cuireann an drámaíocht go mór le spiorad na scoile, le féin-mhuinín na ngasúr agus lena gcuid saibhreas Gaeilge.
Tá go leor duaiseanna bainte amach ag gasúir na scoile ó thaobh na drámaíochta dhe.
Mar shampla anuraidh bhuaigh dhá dhráma as an scoil an chéad áit ag an bhFéile Náisiúnta Scoldrámaíochta sa Muileann gCearr.

Bhuaigh Rang a 4 leis an dráma “Síóga na mBánta” faoi stiúir an mhúinteora Máire Uí Ghabhnáin. Sí Máire Uí Ghabhnáin a d’aistrigh an dráma seo go Gaeilge.
Bhuaigh Rang a 2 an chéad áit ina rannóg fhéin le dráma nua-scríofa ó pheann an mhúinteora Traolach Ó Conghaile – “Saoire na mBan.”

I mbliana ghlac ceithre rang ar fad páirt sa bhFéile áitiúil a bhí ar bun i Seanscoil Shailearna.
Léirigh Naíonáin Mhóra/Rang a 1 an dráma “Scéal Dorothy.”
Siad na múinteoirí Róisín Ní Loinsigh agus Muirghin Creamer a scríobh an bun-leagan.
Léirigh Rang a 1/2 an dráma “Saoire na mBan” agus léirigh Rang a 4 an dráma “Aladdin agus na Fianna” – dráma nua-scríofa le Máire Uí Ghabhnáin. Fuair na trí dhráma ainmniúchán chuig an bhFéile Cúige a bhí ar siúl i gCaisleán an Bharraigh.
Bhuaigh “Saoire na mBan” agus “Scéal Dorothy” an chéad áit ina rannóg fhéin. Fuair gasúir ón dá dhráma seo duais don “Aisteoir is Fearr” chomh maith.
Fuair “Saoire na mBan” an gradam “Scothléiriú na Féile” freisin.

Bhí an-ríméad agus bród orainn nuair a fuair an dráma “Scéal Dorothy” an chéad áit ina rannóg fhéin ag an bhFéile Náisiúnta (Craobh na hÉireann) sa Muileann gCearr!