Clár Ama

An Lá Scoile

Naíonáin Bheaga & Mhóra: 9am go 1:40pm

Rang a 1 – 6: 9am – 2:40pm

Am Sosa: 11 – 11.10am

Am Lóin: 12.30 – 1pm

An chéad tseachtain i Mí Meán Fómhair chuile bhliain téann na Naíonáin Bheaga abhaile ag 11am.
An dara seachtain téann siad abhaile ag 12.30pm.
Ón tríú seachtain amach téann siad abhaile ag 1:40pm gach lá.

An chéad tseachtain i Mí Meán Fómhair chuile bhliain téann Rang a 1 abhaile ag 1:40pm.
Ón dara seachtain amach téann siad abhaile ag 2:40pm gach lá..