Déan Teangabháil

D'Ainm (ag teastáil)

R-phost (ag teastáil)

Ábhar

Teachtaireacht

Fón: 091 593321

Facs: 091 593321

Nós Imeachta re. Castáil le Múinteoirí:
Más mian leat labhairt leis an múinteoir le dul chun cinn do ghasúir, nó fadhb éigin a phlé, tá míle fáilte romhat coinne a dhéanamh leis an múinteoir ag am atá feiliúnach don bheirt agaibh.
‘ Is féidir nóta scríobh sa dialann obair bhaile.


‘Is feidir glaoch ar an scoil (091-593321.)
‘ NÍL sé feiliúnach a theacht isteach gan choinne.
‘ NÍL sé feiliúnach labhairt le múinteoir ag doras an tseomra ranga.

Ag Bailiú Gasúir ón Scoil:
NB: Mar gheall ar chúrsaí sábháilteachta agus cosaint leanaí tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh aithne ag an múinteoir ar aon duine a thiocfadh chun na scoile ag iarraidh gasúir.

Dá bhrí sin, má bhíonn duine éigin difriúil (seachas Mama, Deaide etc.) ag teacht le do ghasúr a bhailiú ón scoil
‘ Níor mhór é sin a inseacht don mhúinteoir roimh ré. ie.
‘ Nóta a scríobh sa dialann obair bhaile nó
‘ Glaoch ar an scoil (091-593321)

‘ Má thagann duine nach n-aithníonn an múinteoir leis an ngasúr a thabhairt abhaile, glaofaidh an múinteoir ar thuismitheoir an ghasúir le cinntiú go bhfuil sé sin ceart go leor.