Nuacht is Deireanaí

Féilire Scoile Scoil Sailearna 2018-19

A Chairde,

Seo é Féilire na Scoilbhliana seo chugainn (2018-19).

Ag tosaí ar ais:
Beidh muid ag tosaí ar ais Dé Céadaoin 29 Lúnasa.

Briseadh na Samhna:
Beidh muid ag dul abhaile Dé hAoine 26 Deireadh Fómhair agus ag teacht ar ais Dé Luain 5 Samhain.

Briseadh na Nollag:
Beidh muid ag dul abhaile Dé hAoine 21 Nollaig 2018 agus ag teacht ar ais Dé Luain 7 Eanáir 2019.

Briseadh Feabhra:
Beidh muid ag dul abhaile Dé Céadaoin 20 Feabhra agus ag teacht ar ais Dé Luain 25 Feabhra.

Briseadh na Cásca:
Beidh muid ag dul abhaile Dé hAoine 12 Aibreán agus ag teacht ar ais Dé Luain 29 Aibreán.

Briseadh i Mí Meithimh:
Beidh muid ag dul abhaile Dé hAoine 31 Bealtaine agus ag teacht ar ais Dé Luain 10 Meitheamh.

Briseadh an tSamhraidh:
Beidh muid ag dul abhaile agus ag criochnú suas le haghaidh laethanta saoire an tsamhraidh Déardaoin 27 Meitheamh.

Beir beannacht,

Fearghas Mac Lochlainn

Ráiteas Cumhdach Leanaí (agus Measúnacht  Riosca san áireamh)

A Chairde,

Bhí an scoil dúnta Dé Luain seo caite agus chaith an fhoireann an lá ag breathnú ar sheimineár ar líne ón PDST ar Chosaint Leanaí, ag breathnú ar sheimineár eile ar  an ábhar céanna le Tusla agus ag breathnú go grinn ar ár scoil fhéin agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann go dtarlódh mí-úsáid do ghasúr sa scoil…  Chaith muid tamall fada  ag  déanamh mionstaidéir ar na nósanna imeachta agus na polasaithe a bhíonns i bhfeidhm againn sa scoil ó lá go lá…

Tá Ráiteas Cumhdach Leanaí (agus Measúnacht  Rioscasan áireamh)á chur i dtoll a chéile againn anois. 

Tá dréacht den Ráiteas Cumhdach Leanaí le feiceáil anois ar an suíomh ag: Measúnacht Riosca agus Ráiteas Cumhdach Leanaí

 


 

Ár gucid den Nollaig oraibh ar fad!
Guíonn muid Nollaig mhór mhaith oraibh ar fad agus bliain nua faoi shuaimhneas is faoi shonas!
Beidh muid ag ath-oscailt arís, Dé Luain an 8ú Eanáir 2018, ag a 9am.

180 Bosca Bróg de bhronntanais Nollag líonta ag gasúir Scoil Sailearna don Charthanacht HOPE

Bhailigh gasúir na scoile boscaí bróga agus líonadar iad le féiríní deasa Nollag do ghasúir bhochta sna tíreacha bochta san Afraic agus san Eoraip. Nach deas a bheith ag cuimhniú ar daoine eile i rith trátha seo na Nollag.
Siad an charthanacht Hope a eagraíonns an togra seo, agus sí an múinteoir Máire Seoige a rinne comhordú air sa scoil.
Céad ochtó bosca ar fad a líonadh! Bhí boscaí ann as chuile rang ó Rang na Naíonáin Bheaga go Rang a 6!
Maith sibh a ghasúir

 

Oireachtas na Gaeilge i gCill Airne.

Bhí dhá fhichead gasúr (40) as Scoil Sailearna páirteach in Oireachtas na Gaeilge i mbliana! Bhí go leor, leor iar-scoláirí de chuid na scoile páirteach freisin, gan trácht ar thuismitheoirí agus ar mhúinteoirí!
I gCill Áirne i gContae Chiarraí a bhí sé ar siúl arís i mbliana.
Seo iad na gasúir ón scoil a ghlac páirt:

Damhsa ar an sean-nós 9-12:
Déithín Ní Fhátharta

Amhránaíocht ar an sean-nós faoi 9:
Lorcán Ó Curraoin, Dearbhail Nic Dhonncha, Aoibhe Ní Chualáin, Emma Ní Churraoin

Amhránaíocht ar an sean-nós: faoi 12:
Colm Ó Curraoin, Oscar Mac Réamoinn, Jeaic Ó Cualáin, Neasa Nic Dhonncha

Amhránaíocht ar an sean-nós faoi 15:
Damhnait Ní Fhátharta, Séaghan Ó Braonáin

Aithriseoireacht faoi 9:
Lorcán Ó Curraoin, Cormac Ó Braonáin, Cuán Canny, Ainnir Ní Choisdealbha

Aithriseoireacht faoi 12:
Oscar Mac Réamoinn,Caoimhe Ní Chuinn, Fionnán Ó Coisdealbha, Glaisne Mac Réamoinn

Agallamh Beirte faoi 12:
Caoimhe Ní Chuinn & Kayla Schmidt, Déithín Ní Fhátharta & Neans Nic Dhonncha, Glaisne Mac Réamoinn & Cormac Ó Braonáin, Fionnán & Aodhán Ó Coisdealbha, Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, Caitríona Ní Mhathúna & Ailbhe Ní Neachtain, Sophie Nic Dhabhoc & Heidi Nic Cormaic, Alanna Ní Thuairisg & Ailbhe Ní Ghionnáin, Colm Ó Curraoin & Gearóid de Búrca, Tahdg Bodwell Ó Néill & Ferdia Seoighe, Caoilte Canny & Ferdia Ó Braonáin

Agallamh Beirte faoi 15:
Fraoch Daly & Méabh Ní Chonghaile, Séaghan Ó Braonáin & Oscar Mac Réamoinn

Lúibíní faoi 12:
Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, Sadhbh Laila Riggott & Róisín Ní Raifeartaigh, Isabella Noble & Gráinne Bhreathnach, Caitríona Ní Raifeartaigh & Dearbhail Nic Dhonncha

Lúibíní faoi 15:
Damhnait Ní Fhátharta & Labhaoise Ní Bhéarra

Comhghairdeachas ó chroí le chuile dhuine a ghlac páirt.

Comhghairdeachas speisialta leo siúd a bhain duaiseanna amach i mbliana:

Sean-Nós faoi 15: Damhnait Ní Fhátharta, Rang a 6 – 1ú áit.
Agallamh Beirte faoi 12: Caoimhe Ní Chuinn & Kayla Schmidt, Rang a 4 – 2ú háit.
Sean-Nós faoi 12: Neasa Nic Dhonncha, Rang a 5 – 2ú háit.
Sean-Nós faoi 9: Emma Ní Churraoin, Rang a 2 – 1ú áit.
Lúibíní faoi 12: Sadhbh Laila Riggott & Róisín Ní Raifeartaigh, Rang a 5 – 1ú háit.
Neasa Nic Dhonncha & Éabha Ní Chonghaile, Rang a 5 – 2ú háit.
Aithriseoireacht faoi 12: Fionnán Ó Coisdealbha, Rang a 5 – 1ú áit.
Aithriseoireacht faoi 9: Lorcán Ó Curraoin, Rang a 3 – 2ú háit.
Lúibíní faoi 15: Labhaoise Ní Bhéarra & Damhnait Ní Fhátharta, Rang a 6 – 1ú áit.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]