Eolas


Eolas faoi Scoil Sailearna

Bunaíodh Scoil Sailearna sa mbliain 1854.  Tugtar Seanscoil Shailearna anois ar an bhfoirgneamh ina raibh an scoil ag an am, san áit a bhfuil Comharchumann Shailearna ann inniu.  hAthraíodh anoir go dtí an suíomh nua sna seachtóidí.

scoil sailearna sean

Cuireadh plean i dtoll a chéile i 1999 le seomraí breise a chur leis an scoil.  Bhí Tomás Ó Ráighne ina phríomhoide ag an am agus bhí an tAthair Mícheál Ó Flannabhra mar chathaoirleach ar an mBord Bainistíochta.  B’fhada gur cuireadh tús leis an obair thógála seo.

Thosaigh an obair ar deireadh i Meán Fómhair 2015.  Tar éis bliana bhí deireadh le céim a 1 den tógáil i Meán Fómhair 2016.  Mar gheall go raibh drochbhail ar an bhfoirgneamh a tógádh sna seachtóidí cuireadh iarratas isteach le cead í a leagan agus í a thógáil arís as an nua.  Sa gcuid nua seo den fhoirgneamh beidh 3 sheomra ranga, oifig príomhoide, oifig rúnaí, 4 sheomra do mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus seomra foirne. Tá súil go mbeidh an obair seo críochnaithe tar éis na Cásca 2018.

 

Faoi láthair, déantar freastal ar ghasúir ó Naíonáin Bheaga suas go Rang a 6.
Tá trí dhuine dhéag de mhúinteoirí sa scoil, sé sin ochtar múinteoirí ranga, ceathrar múinteoirí tacaíochta foghlama chomh maith le príomhoide riaracháin. Tá cúntóir teanga, rúnaí agus cúigear cúntóirí rieachtanais speisialta ar an bhfoireann.
Tá 198 scoláire ar na rollaí faoi láthair.