Fís na Scoile

Sa scoil s’ainne ba mhaith linn go n-aireodh chuile dhuine go bhfuil fáilte mhór rompu sa scoil.
Ba mhaith linn atmasféar sona, sásta, suáilceach a bheith sa scoil i gcónaí.

Ba mhaith linn go mbeadh chuile chuile dhuine, idir óg agus aosta, go múinte, mánla, cúirtéiseach lena chéile.
Ba mhaith linn go mbeadh chuile ghasúr muiníneach agus mórálach as an scoil.
Ba mhaith linn go mbeadh féin-mheas agus féin-mhuinín ag chuile ghasúr.
Ba mhaith linn go mbeadh meas agus ómós againn orainn fhéin, ar a chéile agus ar chuile dhuine.
Ba mhaith linn go mbeadh cothram na Féinne á fháil ag chuile dhuine.
Ba mhaith linn go mbeadh meas, dea-chaidreamh agus comhoibriú idir chuile dhuine de phobal na scoile – na gasúir, na múinteoirí, na tuismitheoirí, Bord Bainistíochta agus cuairteoirí chun na scoile.
Féachfaidh muid le caighdeán ard agus réimse leathan, ilghnéitheach oideachais ar fáil.
Féachfaidh muid le a bheith díograiseach agus dúthrachtach i mbun ár gcuid oibre i gcónaí.
Féachfaidh muid le atmasféar agus cultúr Gaelach á chur chun cinn i gcónaí agus an Ghaeilge a bheith chun tosaigh i gcónaí mar theanga bheo i measc an phobail.
Sé mana na scoile ná: “Grá do Dhia, Grá dhá chéile agus Grá don Ghaeilge.”