Gradam Thomáis Uí Ráighne

In ómós agus i ndílchuimhne ar iar-phríomhoide na scoile Tomás Ó Ráighne, a cailleadh go tragóideach i Meán Fómhair na bliana 2000, bronntar “Gradam Thomáis Uí Ráighne” sa scoil chuile bhliain.
Is ag deireadh na Bealtaine a bhíonns an ócáid seo againn go hiondúil. 
Is iomaí gradam agus duais atá buaite ag gasúir na scoile ar pháirc na himeartha, sa bpinniúr agus ar ardán na hamharclainne ach tá “Gradam Thomáis Uí Ráighne” níos speisialta ná na gradaim seo.
Sé an mana a bhaineanns go dlúth le “Gradam Thomáis Uí Ráighne” ná:
“Cineáltas, Cairdeas & Cneastacht.”
Seo iad na tréithe a bhí gar do chroí Thomáis é fhéin, beannacht Dé lena anam.

Tá tionchar Thomáis le braith sa scoil i gcónaí agus ní dhéanfar dearmad ar a oidhreacht.

Seo thíos dán a chum an file áitiúil Joe Steve Ó Neachtain in ómós do Thomás Ó Ráighne:

An Máistir

Cara a sheas
go daingean docht,
nuair a bhí an crú
ag braith ar thairne.
Fear a spreag
an beo is bocht
a chuir peann
in áit na spáide.

Tá a dhílseacht greannta
i gcroí na n-óg,
mar threoir
in uair na práinne.
Ní bás ach beatha
atá mar uacht,
ag an Máistir Mór
Ó Ráighne.

Joe Steve Ó Neachtain