Na Naíonáin Mhóra


Liosta Leabhar Naíonáin Mhóra:

2018 – 2019

 

Gaeilge:    Mar a Déarfá – le fáil ón Scoil i mí Meán Fómhair

                

Teagasc Críostaí:        I nGrá Dé – Naíonáin Shinsearacha

           

OSIE:  Timpeall an Domhain [Naíonáin Shinsearachadath corcra]

            

PeannaireachtAg Scríobh Liom B (le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair)

                      

MataGafa le Mata – Naíonáin Mhóra

 

Nithe eile:

3 Chóipleabhar project 15

1 Junior Copy ASJ10

1 Junior Copy ASJO8

2 chóipleabhar mata cearnóga  22cm

2 Plastic Wallet A4 – le glaisiní (fastners)

1 Plastic Wallet A3

Barrthóir (topper) dúnta

Pinn luaidhe (junior grip triplus jumbo), pinn luaidhe daite, scriosán , criáin,  

Pritt Stick (ag teastáil chuile lá.)

Siosúr Beag

Leabhar dathú

Leabhar crua

 

Bíodh ainm an ghasúir scríofa taobh amuigh ar gach leabhar agus ar gach cóipleabhar

 

Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair