Rang a 1


Liosta Leabhar Rang a 1:

2018 – 2019

 

Gaeilge:  Mo Leabharsa (Séideán Sí, Leabhar C / Glas)

                 Fuaimeanna & Focail 2

Béarla  My Spelling Workbook A

                 The Four Friends (Activity Book) Reading Zone

OSPS:  Nach iontach an Domhan é (Rang a 1) C.J. Fallon

Teagasc CríostaíI nGrá Dé

Mata:  Gafa le Mata 1 (CJ Fallon)

            Mata Meabhrach 1

 Amharcealaíona:  Siosúr, twistables, prittstick x 3

Nithe eile:  Pinn Luaidhe, scriosán (rubber), barrthóir, rialóir

                   4 chóipleabhar 88lch.

                   1  chóipleabhar sumaí 1cm

                   1 chóipleabhar “Learn to Write B2”

                  2 Plastic Wallet A4

                   Cóipleabhar crua A4

                   2 chóipleabhar “project 15A

 

  • DIALANN OBAIR BAILE le ceannacht ón scoil i Mí Meán Fómhair

 

  • Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair