Rang a 2

Liosta Leabhar Rang a 2:

2018 – 2019

 

Gaeilge:  Fuaimeanna agus Focail 3 (Folens.)

                  Séideán Sí, Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D, leagan Connachtach)

Béarla:   My Spelling Workbook B

 

Mata:  Gafa le Mata 2 (CJ Fallon)

             Mata Meabhrach 2 (COGG)

 

OSIE:  Leabhair le fáil ón scoil.

           

Teagasc Críostaí: I nGrá Dé 2 (Veritas)

                              

Nithe Eile:  10 gCóipleabhar 88 lch. A11

                    3 Chóipleabhar sumaí 1cm 

                    1 Display Book (40 póca)

                    1 Phóca plaisteach A4 le glaisíní (fasteners)

                    Siosúr & gliú (Prittstick)

                    1 Chóipleabhar Peannaireachta (Learn to Write B2)

 

 

DIALANN OBAIR  BAILE le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair

      (Tá na táblaí ag deireadh na dialainne seo)

 

 

Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair