Rang a 3


Liosta Leabhar Rang a 3:

2018 – 2019

Gaeilge:     Foclóir Gaeilge/Béarla, Béarla / Gaeilge

                    Leabhair le fáil ón scoil.

Mata:         Seaimpín na dTáblaí 3 (www.educate.ie)

                   Mata Meabhrach 3

Béarla:      Leabhair le fáil ón scoil.

                    Dictionary

OSIE:         Leabhair le fáil ón scoil.

Ealaín :      Fillteán plaisteach A3, Fillteán plaisteach A4 (x 2),

                    Pritt-stick (x 2) Siosúr, Pinn Luaidhe Daite,

Nithe Eile:  2 chóipleabhar A4 (clúdach crua)

                    10 gcóipleabhar 88 lch.

                    3 Chóipleabhar sumaí

                    1 Chóipleabhar peannaireacht cheangailte CASXB2

                    1 leabhar nótaí Aisling ASNB4

                    Peann luaidhe, Peann dearg, Rialóir &rl.

                   

 

  • DIALANN OBAIR  BAILE le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair

 

 

  • Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair