Rang a 4


Liosta leabhar Rang a 4:

2018 – 2019

 

Gaeilge:     Foclóir Gaeilge/Bearla, Bearla/Gaeilge

                   Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Matamaitic:  Mata Meabhrach 4 (COGG)

                       Seaimpín na dTáblaí 4  (www.educate.ie)

                      Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Béárla:  Reasons to Write 4

               Dictionary

 

OSIE:  Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

 Ealaín:  Fillteán A3, 2 Phritt-stick mhóra, siosúr, pinn luaidhe dhaite

 

Nithe Eile:  Atlas Bunscoile

                    3 leabhar crua scríbhneoireachta A4

                    10 gcóipleabhar 88lch.

                    6 chóipleabhar sumaí

                    1 A4 Display Folder

                    Peannluaidhe, peann dearg, rialóir &rl.

                    2 chóipleabhar peannaireachta CASXB2

                   

 

DIALANN OBAIR  BAILE le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair

 

 

Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair