Rang a 5


Liosta Leabhar Rang a 5:

2018 – 2019

 

Gaeilge:  Cliste (Buneolas Gramadaí) Rang a 5 Carroll Education Ltd

                 Foclóir Gaeilge/Béarla, Béarla/Gaeilge

                 Fite Fuaite G (An Gúm)

                Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Matamaitic:  Mata Meabhrach 5

                          Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Béárla:  Reasons to Write [Edco]

                Dictionary

                Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

OSIE:  Atlas Bunscoile (An Gúm)

             Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Ealaín:  Fillteán A3, 2 Phritt-stick mhóra, siosúr, pinn luaidhe dhaite

 

Nithe Eile: 

                    2 leabhar crua scríbhneoireachta A4

                    15 chóipleabhar 88lch.

                    4 chóipleabhar sumaí

                    4 A4 Display Folder

                    Peannluaidhe, peann dearg, rialóir &rl.

                    2 chóipleabhar peannaireachta CASXB2

 

DIALANN OBAIR  BAILE le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair

 

Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair