Rang a 6


Liosta Leabhar Rang a 6:

2018 – 2019

Gaeilge: Cliste (Buneolas Gramadaí) Rang a 6 Carroll Education Ltd 

Fite Fuaite H

Foclóir Gaeilge/Béarla

Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Béarla: Dictionary

                           Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Mata:  Bosca Matamaitice

             Mata Meabhrach 6

              Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

OSIE:  Atlas Bunscoile

            Leabhair eile le fáil ón scoil.

 

Nithe Eile:  1 chóipleabhar peannaireachta B4

                    10 gcóipleabhar 120 lch.

                    4 chóipleabhar Matamaitice

                    2 chóipleabhar le Clúdach Crua A4 (Lismore 120L)

                    A4 Display-Folder (60 lch.)

                    Pinn luaidhe dhaite

                    Pinn dhearga / ghorma / dhubha

                    Peann luaidhe / Rialóir / Prittstick  x 4

                    Siosúr

                    Fillteán A3 le glaisíní (fasteners)

 

DIALANN OBAIR  BAILE le ceannacht ón scoil i Meán Fómhair

 

Baileofar airgead COSTAISÍ SCOILE sa scoil i Meán Fómhair