Nós imeachta i leith Gearáin

Nós Imeachta i leith Gearáin.

Ó am go ham d’fhéadfadh sé go mbeadh údar imní nó údargearáin ag tuismitheoirí/caomhnóirí.

Seo é a leanas an nós imeachta maidir le gearán a chur in iúl:• Céim a 1:  Labhair leis an Múinteoir Ranga.  Déan coinne castáilag am atá feiliúnachdo chuile dhuine.• Céim a 2: Sa gcás nach mbeifeá sásta tar éis Céim a 1, labhairleis an bPríomhoide.• Céim a 3:  Sa gcás nach mbeifeá sásta tar éis Céim a 1 & 2 thuas, scríobh chuigan mBord Bainistíochta.• Céim a 4:  Sa gcás nach mbeifeá sásta tar éis Céim a 1-3 thuas, scríobh chuig an bPátrún.Sin é an tEaspag Mícheál Ó Néaraigh, Teach an Easpaig, Tuaim, Co. na Gaillimhe.

Má tá imní ort, ná fág é.  Labhair linn.  

Is minic gur mí-thuiscint a bheadh i gceist agus gur furastasoiléiriú a fháil agus an scéala chur ina cheart.