Peil Ghaelach, Iomáint, Camógaíocht

Bíonn traenáil ar siúl sa scoil Déardaoin.
Má bhíonn sé in araíocht is ar Pháirc na mBreathnaigh a bhíonns an traenáil ar bun.
Siad Peil Ghaelach, Iomanaíocht agus Camógaíocht a bhíonns ar siúl.
Siad Scéim Oiliúna Peile agus Iomána na Gaeltachta a reachtálanns na seisiúin seo.
Díríonn muid isteach ar Rang a 5 agus a 6 sa gcéad téarma agus sa tríú téarma.
Sa dara téarma tugann muid an deis do Rang a 3 agus a 4.

Ina theannta sin bíonn traenáil iomána / camógaíochta ar siúl tar éis na scoile chuile thráthnóna Déardaoin ar Pháirc Astro Chlub Mícheál Breathnach.

Glacann muid páirt i gcomórtais Chumann na mBunscol – Peil Bhuachaillí, Peil Chailíní, Iomáint agus Camógaíocht.
Glacann muid páirt i m
blitzeanna freisin chomh maith le Comórtas Peile Ghael linn.