Polasaí Lón Folláin

Á chur i bhfeidhm: ó 2004 i leith agus ag dul ó neart go neart.
Bia atá ceadaithe de réir an pholasaí: Ceadaítear chuile chineál bia folláin – ceapairí, torthaí, yoghurt, cáis agus ar uile agus deochanna folláine – uisce, sú oráiste, sú úlla, bainne, deochanna gan fizz etc. Ní cheadaítear bars, criospaí, lunchables, guma, aon mhilseán ná deochanna fizzy ach ní chuirtear aon bhéim ar an mbia nach bhfuil ceadaithe… Cuirtear an bhéim ar fad ar bhia atá folláin agus go maith dhuit.

Déanadh réiteach agus réamh-obair ar an bpolasaí seo leis na daltaí ar dtús agus cuireadh i bhfeidhm ansin é tar éis na Cásca (2004). Cuirfeadh nóta abhaile chuig tuismitheoirí uile na scoile á gcur ar an eolas.
Déantar eisceacht ó am go ham ar ócáidí speisialta.eg. Cóisir na Nollag nó mar “treat” uair sa gcéad ag múinteoirí don rang. An rud is annamh, is iontach!
Mura mbíonn lón folláin ag dalta: Más rud é a bhíonns ag tarlú chuile lá déanfar teangabháil leis na tuismitheoirí.
Beifear dearfach i gcónaí faoin lón folláin agus cuirfear an bhéim ar shláinte na ndaltaí.