Poncúlacht

Ta sé fíor-thábhachtach go mbeadh na gasúir in am ag an scoil chuile lá agus go mbaileofaí in am iad tráthnóna.
Má bhíonn gasúr ag teacht deireanach chuig an scoil go rialta caillfidh sé amach ar pháirt an-tábhachtach d’obair an lae agus beidh sé ag cur as do shruth na foghlama sa seomra ranga freisin. Má tharlaíonn sé seo go rialta cuirfear fios ar na tuismitheoirí.
Tá sé an-tábhachtach na gasúir a bhailiú in am tráthnóna freisin. Níl aon tuiscint cheart ag an ngasúr óg ar am agus breathnaíonn chúig nóiméad deireanach fíor-fhada dhó. Cuireann easpa poncúlachta as d’fhéinmhuinín agus d’fhoghlaim an ghasúir.

Sé am oifigiúil oscailte na scoile ná 9.00am.
Osclófar an scoil ar maidin ag 8:50am le deis a thabhairt do thuismitheoirí agus do ghasúir a bheith ag an scoil in am.
Cé go mbíonn cuid den fhoireann istigh scaití roimh an am seo ní féidir leis an scoil freagracht a ghlacadh as na gasúir mar go praicticiúil ní bhíonn aon mhaoirseacht ann.

NB: Iarraimid oraibh más ea, más é bhur dtoil é GAN na gasúir a fhágáil ag an scoil roimh an 8:50am agus iad a bhailiú in am tráthnóna freisin.