Stair na Scoile


sean_scoil_sailearna

Stair na Scoile

Tógadh Scoil Sailearna sa mbliain 1854. Bhí sí 34 troighthe ar fhad agus 16 troighthe ar leithead. Dhá sheomra ranga a bhí inti. Bhí buachaillí agus cailíní an cheantair ag freastal ar an scoil. Bhí na hábhair á múineadh trí Bhéarla!
Bhí Pádraig Ó Donnchadha mar phríomhoide go dtí 1869 nuair a ceapadh Tomás Mac an Ultaigh mar chomharba air. Bhí Cáit Ní Choisdealbha ina cúntóir agus sé an Canónach Ó Liatháin, a bhí mar shagart paróiste ag an am.
Sa mbliain 1884 cuireadh dhá sheomra bhreise leis an scoil. Thóg sé seo ceithre bliana agus chosain an obair £459. Fuarathas £306 ó Rialtas Shasana ag an am.
Bhí an sagart paróiste an tAthair Hosty mar bhainisteoir ar an scoil. Ba í Mary Donohue nó Máire Mhicil Hughie mar a thugtaí uirthi a ceapadh mar phríomhoide i scoil na gcailíní agus sí Miss Maxwell a bhí mar chúntóir aici. Blianta ina dhiaidh sin phós Mary Donohue an Máistir Ó Maicín a bhí mar phríomhoide ar scoil na mbuachaillí.
Sa lá atá inniu atá tá rudaí athraithe go mór.
Cés moite don Bhéarla múintear na hábhair ar fad trí Ghaeilge anois!
Tógadh foirgneamh nua sna seachtóidí. Sa mbliain 1999 leagadh amach plean nua d’fhorbairt na scoile. Tá an-chreidiúint ag dul don Athair Mícheál Ó Flannabhra (iar-chathaoirleach RIP) agus do Thomás ó Ráighne (iar-phríomhoide RIP) faoin togra seo a bhrú ar aghaidh.
B’fhada gur thosaigh an obair fhorbartha seo. Tá an-chreidiúint go deo ag dul do chathaoirleach an Bhoird, Máirtín Ó Ceallacháin, a bhrostaigh an próiséas. I Meán Fómhair 2016 a cuireadh tús leis an obair mhór faoi dheireadh. Leagadh an dá sheomra ranga a bhí buailte ar an Halla Spóirt. Sa bplean nua bhí pasáiste chaon taobh den Halla Spóirt. Ath-tógadh an dá sheomra seo arís chomh maith le 5 sheomra ranga eile. Sa gcuid nua den fhoirgneamh tógadh leabharlann ó thuaidh den halla. Bhí sé i gceist ar dtús ath-chóiriú a dhéanamh ar an scoil mar bhí ach bhí droch bhail anois ar an bhfoirgneamh a tógadh sna seachtóidí agus leagadh de talamh é. Tá sé dhá thógáil arís faoi láthair. Beidh trí sheomra ranga breise sa gcuid seo, chomh maith le oifig an phríomhoide, oifig an rúnaí, seomra foirne agus cheithre sheomra do mhúinteoirí tacaíochta foghlama atá ag úsáid na leabharlainne faoi láthair chúns atá an tógáil ar bun.
Sa scoil faoi láthair tá príomhoide riaracháin, ochtar múinteoirí ranga, ceathrar múinteoirí tacaíochta foghlama agus cúigear cúntóirí riachtanaisí speisialta ar an bhfoireann theagaisc.
Tá clós breá againn ina bhfuil 2 phinniúr liathróide láimhe. Tá sé beartaithe páirc imeartha a fhorbairt ar chúl na scoile.