Tinneas

Tinneas

Má bhíonn gasúr tinn ag an scoil nó i gcás eisceachtúil má bhíonn timpist ag an ngasúr, cuirfear fios ar thuismitheoir/chaomhnóir an ghasúir.
Sin é an fáth go bhfuil sé an-tabhachtach na huimhreacha teileafóin a bheith cruinn ar an bhfoirm iontrála.
NB: Má thagann athrú ar na huimhreacha teangabhála ag aon am tá sé fíor-thábhachtach an scoil a chur ar an eolas.

Níor cheart gasúr tinn a chur chuig an scoil.
Mura bhfuil gasúr sách maith le ghabháil amach sa gclós níl sé sách maith le a bheith ag an scoil. Mura bhfuil tinneas leanúnach i gceist nó cos nó láimh a bheith leonta nó briste, téann chuile ghasúr amach sa gclós.
Is páirt an-tábhachtach d’fhás agus d’fhorbairt shóisialta an ghasúir é an spraoi sa gclós.


Galar Tógálach

Má bhíonn galar tógálach (eg. an deilgneach, an bhruitíneach) ag do ghasúr tá sé fíor-thábhachtach an scoil a chur ar an eolas más é do thoil é.

Col (Allergy)
Má tá col ag do ghasúr le aon cheo (eg. cnóite) tá sé fíor-thábhachtach an scoil a chur ar an eolas más é do thoil é.


Sneácha / Míola Gruaige

Mar a tharlaíonn i chuile scoil, ó am go ham tagann fadhb sneácha (nó míola gruaige) chun cinn. Bí san airdeall is má thugann tú faoi deara sneácha i ngruaig do ghasúir inis don mhúinteoir ranga é le go mbeadh muid in ann tuismitheoirí eile a chur ar an eolas.
Is furasta an fhadhb seo a réiteach le cógaisí ata le fáil ón gcógaslann.