Tinreamh

Le dul chun cinn a dhéanamh tá sé fíor-thábhachtach nach gcaillfeadh na gasúir mórán laethanta scoile nó aon lá scoile más féidir. Má bhíonn gasúr ag cailleadh lá anseo agus lá ansiúd is gearr go mbeidh sé/sí ag titim siar sa rang agus ag cailleadh misnigh agus féin-mhuinín.
Níor cheart do dhuine ar bith a bheith ag fanacht ón scoil ar chúiseanna fánacha.
Níl sé ceadaithe laethanta saoire a thógail i rith na scoilbhliana.
Má chailleann gasúr 20 lá scoile nó níos mó in aon scoil-bhliain amháin tá sé de dhualgas ar an scoil an Bord Náisiúnta um Leasa Oideachais (Tusla) a choinneáil ar an eolas. Má bhíonn imní ar an scoil nó má tá tinreamh go dona, go leanúnach, gan aon údar maith, cuirfidh an scoil an cás ar aghaidh chuig Tusla.
Ar ndóigh beidh gasúr tinn ó am go ham agus níl aon neart air seo.
Ma tá do ghasúr tinn níor cheart iad a bheith ar scoil.
Má bhíonn do ghasúr tinn ar feadh tréimhse ón scoil coinnigh na teastais dhochtúra agus cuir an scoil ar an eolas.
Má bhíonn fadhb shláinte ar leith ag do ghasúr tá sé tábhachtach an scoil a bheith ar an eolas.