Tionscnamh Scríobh Leabhar

Sí Príomhoide Tánaisteach na scoile, Caitríona Ní Fhionnachta a chuir dlús leis an Tionscnamh Scríobh Leabhar Gaeilge sa scoil agus go deimhin fhéin i gContae na Gaillimhe.
Scríobhann agus maisíonn na gasúir leabhra dá gcuid fhéin.
Déantar é seo sna hardranganna, sna meánranganna agus sna bunranganna. Déanann na gasúir an obair ar fad ó thús deireadh – ag dréachtú, ag ceartú, ag maisiú agus ag cur na leabhar i dtoll a chéile. Tá an scéim seo ar siúl ag gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta ar fud an chontae. Nuair atá na leabhra críochnaithe ag na gasúir babhtálann muid iad le ranganna as scoileanna eile le go mbeadh seans acu leabhra Gaeilge a gcuid comhaoiseacha as scoileanna eile a léamh. Roghnaíonn an scoil eile ansin buaiteoirí as ranganna na scoile seo againne agus déanann muide amhlaidh dóibhsean.
Bronntar teastas ar bhuaiteoirí as scoileanna na Gaillimhe ag ócáid speisialta sa tríú téarma.
Cothaíonn sé seo an-spéis go deo sa léitheoireacht Ghaeilge agus sa scríbhneoireacht Ghaeilge agus spreagann sé na gasúir go mór.