Trácht

Tá forbairt mhór déanta ar an scoil agus ar thimpeallacht na scoile agus tá feabhas mór ar chúrsaí tráchta agus ar chúrsaí sábháilteachta.

Osclaíonn muid geataí chlós na scoile chuile lá agus tugann sé seo deis do thuismitheoirí é a úsáid mar charr-chlós ar maidin agus tráthnóna. Iarrann muid ar thuismitheoirí úsáid a bhaint as ar mhaithe le sábhailteacht na ngasúr.
Is féidir páirceáil ann agus siúl go sábhailte síos aníos tríd an gclós chuig an scoil.
Bíonn geataí an chlóis dúnta chuile lá óna 9:10am go dtí 1pm agus é in úsáid mar chlós spraoi.

Tá roinnt áiteanna eile páirceála le taobh na scoile agus is féidir le c. 5 charr iad seo a úsáid más gá.
NÍL aon chead páirceála ar an timpeallán (roundabout.)
Iarrann muid oraibh áit a fhágáil i gcónaí do bhusanna na scoile agus ar ndóigh don áit pháirceála do dhaoine faoi mhí-chumas.

Má pháirceálann chuile dhuine go cúramach san áit atá leagtha amach, beidh chuile dhuine go breá sábháilte, buíochas le Dia!